Grup

Riera Roura centra la seva activitat en el comerç, la importació i la distribució de matèries primeres d’alta qualitat a través dels principals ports. Ens dediquem a implantar processos de millora contínua en el subministrament per tal de satisfer les necessitats dels nostres col·laboradors, cercant una estreta i forta relació a llarg termini.

Història

Fundada fa 75 anys per l’Excm. Sr. José Maria Riera Roura, gràcies als seus valors, experiència i llegat, roman la vocació de servei permanent i la visió d’un alt compromís amb totes les parts.

Infraestructura

L’activitat essencial resideix en el port de Tarragona, el principal port agroalimentari de l’Estat i del Mediterrani. La nostra infraestructura reuneix el conjunt de mitjans tècnics i instal·lacions òptimes per al desenvolupament de càrregues/descarregues, estibes/desestibes de vaixells i magatzems de cereals, oleaginoses, lleguminoses, coproductes etc.

Ubicació

Activitat principal en els ports del Mediterrani

Instal·lacions

Disposem de les instal·lacions millor preparades per al sector

Magatzems

Magatzematge de matèries primeres en òptimes condicions